Privacyverklaring

Voor een goede uitvoering van het hulpverleningstraject verwerkt Elsemarie Walhout, coach van I Belong persoonsgegevens van de cliënt zoals weergegeven in deze privacyverklaring. I Belong vindt jouw privacy heel belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig en verantwoord om met jouw persoonsgegevens. Voor vragen zijn wij bereikbaar via contact@ibelong.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden  
I Belong verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– Gegevens met betrekking tot uw hulpvraag en het verloop van de begeleiding (dossiervorming) 
– Gegevens met betrekking tot de financiële administratie (facturen)  

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 
– Ter ondersteuning van uw begeleiding 
– Om telefonisch contact en/of mailverkeer met u mogelijk te maken
– Ter ondersteuning van de boekhouding/financiële administratie 
– Met het oog op reflecties en evaluaties. 


Bewaartermijn van uw persoonsgegevens: 
I Belong bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Voor cliëntgegevens hanteert I Belong een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, tenzij u eerder verzoekt om deze gegevens te vernietigen. 


Delen van persoonsgegevens met derden 
I Belong verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 


Beveiliging persoonsgegevens 
I Belong neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang door derden, ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er sprake is van misbruik neem dan contact op met I Belong. 


Rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:
 
– Recht op inzage, correctie of verwijdering. 

– Recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken.  
– Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
– Recht om op te vragen welke persoonsgegevens zijn opgeslagen.  

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande rechten een verzoek, dan kunt u dit melden via info@… Daarvoor kun je contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. 

I Belong wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Websitebezoek 
I Belong gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.