Visie & Verlangen

Het verlangen van I Belong is dat…

  • … je durft te vertrouwen, ondanks teleurstellingen. 
  • … je leven steeds meer invulling en richting krijgt vanuit eigenheid. 
  • … je God dieper ervaart als een liefhebbende Vader. 
  • … je samen met anderen jouw levensweg loopt.  
  • … je in elke fase van je leven vasthoudt aan danken en genieten. 
  • … je in alle gebrokenheid van het leven, zelf een weg kiest van herstel en groei.  
  • … je meer bevrijding ervaart van onwaarheden in je denken. 
  • … moeilijke gebeurtenissen uit jouw verleden een bron van inspiratie worden in plaats van een belemmering. 

Onderstaande vormt de visie achter I Belong: 

Jouw bestemming een eeuwige liefdesrelatie met God onze Vader door Jezus
Een liefdesrelatie met God een relatie waarin je geliefd, vergeven, geaccepteerd en veilig bent
Onze relaties (met name ouder-kind)

bedoeld als uiting en reflectie van deze relatie, van Gods karakter en principes. 

Realiteit

gebroken relaties en daardoor gebroken verbindingen met jezelf, God en anderen.

Hierdoor het missen van basisliefde, -vertrouwen, -veiligheid wat zich uit in manieren van overleven en beschadigingen in onze persoonlijkheid.

Gods verlangen voor jou een vervuld leven
Een vervuld leven

een leven in verbinding met God, jezelf en anderen. Een leven dat is vormgegeven vanuit dit fundament.