Welkom bij I Belong!

Coaching & Inspiratie

Groeien in de verbinding met jezelf, God en anderen

‘I Belong’ betekent ‘ik behoor’. Ervaar jij dat je een geliefde zoon of dochter bent? Dat je hoort bij een hemelse Vader en deel bent van een familie? Dat je een fundament hebt waar vanuit jij je leven vorm kunt geven? 

I Belong brengt herstel en genezing in de emotionele gebrokenheid en eenzaamheid van jongeren en (jong)volwassenen. Dit door samen te bouwen aan een hernieuwd vertrouwen en een hernieuwde verbinding met zichzelf, God en anderen. Met als doel dat je groeit in een liefdesrelatie met God, je (opnieuw) deel weet van een ‘familie’ en je bouwt aan een fundament van waaruit jij je leven kunt vormgeven.  

Leuk dat je mijn website bezoekt! Voel je vrij om rond te kijken, te lezen en/of contact met mij op te nemen. 

Voor jou

Wil jij graag groeien in jouw verbinding met jezelf en/of God en anderen?

Spreken één of meerdere van onderstaande thema’s jou aan?

Van harte welkom om vrijblijvend contact met mij op te nemen voor een telefonisch kennismakingsgesprekje

…groeien in regie en zelfvertrouwen?
…meer in verbinding staan met je behoeften, emoties en gevoelens?
…gebeurtenissen of herinneringen uit je verleden een plek geven?
…meer ontwikkelen in jouw karakter en persoonlijkheid?
…hulp bij jou identiteitsvragen?
…belemmerende gedragingen overwinnen?

…groeien in een emotionele relatie met God?
…Gods betrokkenheid op jou en je leven dieper ervaren?
…Gods karakter, Woord en wil dieper kennen?

…groeien in het vertrouwen van anderen?
…jouw communicatievaardigheden ontwikkelen?
…groeien in het aangaan en onderhouden van relaties.
…groeien in het omgaan met verschillen en conflicten in relaties?

I Belong biedt jou handvatten die je helpen om een diepere verbinding aan te gaan met jezelf, God en anderen. Dit doe ik door middel van coaching & inspiratie (blogs, wekelijks woord). Onder de vermelde kopjes kun je hier meer over lezen.

Verlangen & Visie

Het verlangen van I Belong is dat…

  • … je durft te vertrouwen, ondanks teleurstellingen. 
  • … je leven steeds meer invulling en richting krijgt vanuit eigenheid. 
  • … je God dieper ervaart als een liefhebbende Vader. 
  • … je samen met anderen jouw levensweg loopt.  
  • … je in elke fase van je leven vasthoudt aan danken en genieten. 
  • … je in alle gebrokenheid van het leven, zelf een weg kiest van herstel en groei.  
  • … je meer bevrijding ervaart van onwaarheden in je denken. 
  • … moeilijke gebeurtenissen uit jouw verleden een bron van inspiratie worden in plaats van een belemmering.