I Belong

Jouw bestemming

Bestemming

Onze bestemming is een eeuwige liefdesrelatie met God onze Vader door Jezus. Een emotionele en intieme relatie waarin we geliefd zijn, vergeven, rein, verzoend, geaccepteerd, geborgen, veilig. Een staat van zijn in Gods genade die overvloedig voorziet in al onze behoeften. Dit geeft ons zekerheid, geborgenheid, geluk en innerlijke rust en vrede. Het is Gods bedoeling geweest dat aardse relaties hiervan een expressie zijn, een reflectie van God, Zijn karakter en principes. Dat met name de ouder-kind relatie ons een goede basis en een referentiekader zou geven van onvoorwaardelijke liefde, autoriteit, vertrouwen en veiligheid geven. Dit zodat we een gelukkig en bevredigend leven kunnen leiden in verbinding met onszelf, God en anderen. 

Realiteit 

Velen van ons missen (deels) deze basis en dit referentiekader van liefde, vertrouwen en veiligheid. Onze ouders en/of andere belangrijke personen in onze omgeving waren hiertoe, om verschillende redenen, niet in staat. Al snel zochten we naar een manier om te overleven. Het lastige van deze overlevingsmanieren is dat ze vaak de verbinding beschadigen met onszelf, anderen en God. Het doet ons leven vanuit ons verstand in plaats van vanuit ons hart. 

Vaak met als gevolg dat we moeite hebben met intimiteit (het geven en ontvangen van liefde), met vertrouwen, met het aangaan en onderhouden van gezonde relaties, met ons zelfbeeld en Godsbeeld en het maken van keuzes qua levensinvulling, -richting. 

Vertrouwens

Wat we nodig hebben is een nieuw referentiekader en het alsnog opbouwen van een basisliefde, – vertrouwen en -veiligheid. God biedt ons dit referentiekader en deze basis onvoorwaardelijk en zonder uitzondering aan. Direct, maar zeker ook middels relaties. 

Een vertrouwenspersoon is een middel om ons nieuwe en herstellende ervaringen te geven en onze basis te laten groeien. Om opnieuw te durven verbinden met onszelf en met de mensen om ons heen. Met als gevolg dat we in verbinding zijn en deel worden van een ‘familie’. 

Familie 

Familie weerspiegelt God en is Gods schepping, uitvinding en principe. Bedoeld om ieder van Zijn schepsels een fundament, een thuis, een natuurlijke vreugde en voeding te geven. De zonde en de gevolgen hiervan brak en breekt onze verbinding met onszelf, God en anderen en geeft een intens gemis en eenzaamheid. God wil een vader en moeder voor ons zijn, de bron van onze diepste behoeften. God wil ons genezing en herstel geven, door ons opnieuw een familie te geven. Als dit geen personen van onze ‘natuurlijke’ familie kunnen zijn, wil God ons een andere familie geven. Hij verlangt dat er stabiele, liefdevolle en zorgzame personen om ons heen staan. Als wij de uitdaging aangaan zulke personen toe te laten, zullen we merken hoe we gevoed en gezegend worden en kunnen groeien. 

Reacties uitgeschakeld voor Jouw bestemming